Náboženská obec

Církve československé husitské

v Mariánských Lázních

 

 

 

 


 

 

 

Aktuality z naší obce

 

 

 

 

 

 

Vánoce 2022

1. adventní neděle 27/11 bohoslužby v 9,30

2. adventní neděle 4/12 bohoslužby v 9,30

3. adventní neděle 11/12 bohoslužby v 9,30

4. adventní neděle 18/12 bohoslužby v 9,30 – děti předvedou vánoční hru, kterou nacvičily.

Zpívání v Krásném u vodárny s evangelíky

v 17 hodin.

 

24/ 12 – 23 hodin – Půlnoční bohoslužba – fara

 

Hod Boží Vánoční 25/12 bohoslužby v 9,30 se svátostí křtu - fara

V Tachově 25/12 Živý Betlém v kostele Máří Magdaleny v 15 hodin

28/12 koncert sbor Cantilo

Neděle 1/1/2022 bohoslužba se zpěvy z Taizé v 17 hodin – fara ML

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Milé sestry a bratři,

 

srdečně Vás zdravím a myslím na Vás v modlitbách.

Věřím, že se Vám daří dobře, i když tato doba je dosti náročná. Mnozí mají velké starosti.

Často se necháváme stresovat lživými informacemi.

Prosím, nestrachujte se a žijme v současnosti, ne strachem z budoucnosti.

V Bibli máme zaslíbení, že Bůh se o své děti jistě postará.

 

Mám velkou radost, že jsme o prázdninách mohli prožít požehnaný týden s rodinami v Železné Rudě, týden s mládeží ve francouzském Taizé i připravit program pro děti na našem táboře.

Všechno se vydařilo a účastníci byli povzbuzeni na jejich životní cestě!

 

28/10 proběhne ekumenická celonárodní Modlitba za domov! Je to krásná akce v Praze, ale je možné to sledovat i přes TV. www.modlitbazadomov.cz

Naše děti, které chodí na náboženství se účastnili výtvarné soutěže při této modlitbě.

 

 

Zvu Vás na naše pravidelná setkání:

Bohoslužby konáme každou neděli na faře v 9,30 hodin.

V neděli 30. října v 9,30hodin budou bohoslužby se zvláštní vzpomínkou na zesnulé. Při této bohoslužbě děkujeme za lidi, které jsme měli rádi a mnoho pro nás znamenali. Můžeme vzpomenout na členy Vašich rodin.

V neděli 30. října se bude konat ve 14 hodin i tradiční ekumenická modlitba na mariánskolázeňském hřbitově. Přijďte.

 

Další pravidelná setkání:

Poslední pátek v měsíci v 19 hodin modlitby Taizé.

Čtvrtek 9,30 angličtina hrou pro seniory

Pátek 14,30 dějeprava  - duchovní péče o děti

 

 

V adventu se těšíme, že pozveme děti, které se účastnili tábora na svátek Sv. Mikuláše  a že připravíme vánoční pásmo.

 

 

Na letošní Vánoce připravujeme po dvouleté pauze ŽIVÝ BETLÉM, který se bude konat v Tachově 25.12. v 15 hodin

v kostele Máří Magdaleny a v neděli 8.1.2023 v Mariánských Lázních v evangelickém kostele.

 

 

Rovněž Vás prosíme o příspěvek na potřeby naší náboženské obce. Pokud je to ve Vašich silách,

podpořte naši práci finančně nebo nabídněte pomocnou ruku lidem, kteří se na nás o pomoc obrací.

Můžete posílat pravidelně určitý obnos.

Můžete přispět jakoukoli částkou na účet: 171677251/0300.

Nezapomeňte, prosím, napsat své jméno do zprávy pro příjemce.

Církevní daň je dle rozhodnutí církevního zastupitelstva 500,- na osobu. Za každý Váš dar vám moc děkuji!

 

 

Finančně podporujeme Blessing, dívku z Keni, která studuje vysokou školu. Školné pro tento rok činí dvojnásobek původní částky, tj 22 000,-

Proto budeme rádi, pokud byste se k nám chtěli přidat a pomoci této dívce.

 

V současné době probíhá sbírka pro pomoc domova Sv. Františka v Plzni, kde se starají o bezdomovce – muže.

Pokud byste měli jakékoli mužské oblečení: boty, kalhoty, spodní prádlo, pyžama, svetry, bundy, atd. přineste je k nám na faru, my to předáme dál.

 

Těším se na osobní setkání s Vámi!

 

S přáním Božího požehnání a zdraví pro Vás i Vaše rodiny!

 

Zuzana Kalenská – Vaše farářka

 

„Bůh ukázal svou lásku a dobrotu a zachránil nás.

Neučinil to kvůli našim zásluhám, ale ze své laskavosti a soucitu. Očistil nás od všech hříchů a udělil svého Ducha, který v nás zrodil nový život.“ (Titivi 3,4-6 Bible Slovo na cestu.)
_____________________________________________________________

 

Tradiční dětský tábor 2022 na mariánskolázeňské faře se věnoval Komenskému

 

Už poosmé se v Mariánských Lázních konal příměstský husitský tábor. Děti tentokrát hrály celotáborovou hru na motivy života Jana Ámose Komenského. Nechyběla ani dopolední biblická dějeprava nebo doplňování znalostí z přírodovědy. Přesně podle zásady „škola hrou“.

 

„Jan Ámos Komenský? No to je něco se školou. Jé, my už musíme jít,“ rychle se loučí náhodný kolemjdoucí a improvizovaně se snaží vymluvit na potřebu přebalit svou ratolest v kočárku. Skupinka dětí se usměje a jde dál. Mají za úkol zjišťovat, co lidé kolem nich vědí o Janu Ámosi Komenském, Učiteli národů. Samozřejmě ne proto, aby děti schválně odhalovaly neznalost ostatních a přiváděly je do rozpaků. Je to součást hry, která je má naučit vystoupit ze své komfortní zóny, slušně oslovit někoho cizího a vyzkoušet své komunikační schopnosti.

 

Osudy Komenského byly hlavním tématem letošního osmého ročníku příměstského tábora pořádaného v prvním srpnovém týdnu na mariánskolázeňské husitské faře pod vedením farářky Zuzany Kalenské. Zúčastnilo se ho 24 dětí z Mariánek a blízkého okolí a vedle zkušených táborníků se letos opět přihlásila spousta nováčků různých věkových kategorií.

 

Komenskému se věnovala nejen celotáborová hra, ale také pravidelná dopolední hodinka dějepravy. Děti se tam dozvěděly o pohnutém životě skvělého pedagoga, který musel překonávat mnoho těžkých situací včetně řady úmrtí v rodině, emigrace nebo ztráty celoživotního díla. Nikdy se ale nevzdával a trpělivě pokračoval ve své práci. Mimo jiné byl zbožným člověkem, který zastával vysoké morální zásady a věřil v Boží pomoc. Kromě toho se také táborníci seznamovali s příběhy z Bible – ti nejmenší při vyprávění a hrách, ti větší při společných diskuzích.

 

Noční hra nesměla chybět

 

Na mariánskolázeňské poměry bylo během tábora velmi teplé počasí, a proto děti rozdělené do čtyř družin vedly řadu bitev se stříkačkami na vodu doplňovanou z místního potoka, aby se v zápalu boje mohly osvěžit. Dopřáli jsme si také výlet do Chomutova, kde mají kromě velmi pěkné zoologické zahrady také vzácné Kamencové jezero, ve kterém se děti mohly vykoupat.

 

Déšť nakonec přišel, ale naštěstí až krátce po noční hře, během které mohly děti ulovit bobříka odvahy a také získat plyšovou odměnu za statečnost. Na konci tábora také každý účastník získal – jako ocenění za své nasazení a dovednosti – hezké odměny jako například výtvarné potřeby věnované firmou SEVT. Té patří poděkování, stejně rodičům a dalším členům mariánskolázeňské náboženské obce, kteří dětem věnovali třeba něco dobrého na zub.

 

Příští rok znovu

 

Po slavnostní bohoslužbě, která tábor završila, se děti opět rozutekly ke svým dalším prázdninovým zážitkům. Protože ale téměř všechny bydlí v Mariánkách nebo v přilehlých obcích, budou se během roku dále setkávat jako spolužáci ve škole nebo na hodinách duchovní péče a kroužcích. Z tábora si účastníci odnesli nejen nová přátelství, ale také spoustu vědomosti a získali představu o svých schopnostech, protože si vyzkoušeli spoustu nových věcí.

 

Díky různým hrám měli možnost rozvíjet nejen své fyzické, ale také intelektuální dovednosti. Přesně ve stylu Komenského zásady „škola hrou“. A snad se také naučili, že v soutěžích není důležité jen vyhrávat, ale také chovat se férově, ovládat se, spolupracovat se svým týmem, pomáhat ostatním – a hlavně si užít legraci a volný čas.

 

Díky Bohu za nevšední zážitky, prohloubená přátelství a  ochranu dětí i vedoucích!

 

Adéla Denková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

ŽELEZNÁ RUDA   - dovolená rodin 18.- 23.8.2022

V polovině července jsme si užili dovolenou rodin s dětmi v Železné Rudě v chatě Husita, kterou organizovala Zuzana Kalenská, farářka v Mariánských Lázních.  Sešlo se nás devět rodin s osmnácti dětmi ve věku od 4 do 17 let.  Vyrazili jsme na mnoho zajímavých, někdy i společných výletů. Večer jsme se vždy všichni sešli k večerní modlitbě, meditaci, bohoslužbě a děti ke svému biblickému programu, který jsme vedly společně s Johankou. Dále jsme pro děti nachystaly stopovačku a noční hru s úkoly. Ta vedla po křížové cestě na Belveder. Malé děti se spolu se staršími učily překonat svůj strach ze tmy a na konci po vyluštění biblického textu, dostaly odměna.

        Jeden z nekrásnějších výletů, který jsme s rodinami absolvovali, byl výlet na Čertovo jezero lanovkou. Ráno jsme včas vyšli od chaty, abychom stihli vlak na Špičák. Ze Špičáku jsme pak vyrazili lanovkou, na kterou jsme se všichni moc těšili. Nahoře jsme si chvíli poseděli a posléze vylezli na rozhlednu. Rozhlédli jsme se do dáli a obdivovali přírodu. Cítila jsem obrovskou volnost a myslela jsem na svou největší touhu VZLETĚT. Ze snění mě však vytrhla moje sestra Deborka, která už chtěla jít dolů. Pak jsme se vypravili na cestu k jezeru, u kterého jsme se na chvíli zastavili a nasvačili se tam. A nakonec jsme se zase vydali nazpět do Rudy.  To byl jeden z nejkrásnějších výletů.

Společně jsme ještě také navštívili pramen Vltavy a zasnili se nad skladbou od Bedřicha Smetany.

        Celý pobyt jsme zakončili rodinou pobožností a zpěvem oblíbených písniček. Na konci jsme pak každý poděkovali Bohu za krásnou dovolenou.  

Miriam Chytilová Mariánské Lázně

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Společná pouť do Taizé červenec 2022

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Dětský tábor v Mariánských Lázních se konal

od 2. do 8. srpna 2021

Hráli jsme celotáborovou hru na téma knihy Elyonova země. Prožili jsme s dětmi nespočet her ve městě, v parcích i v lesích, byli jsme na výletě v Zoo Plzeň, přespávali jsme ve stanech ve Vlkovicích, zažili jsme noční hru i bobříka odvahy. Učili jsme se spolupráci, ocenění druhých a navazovali nová přátelství.  V neděli jsme tábor zakončili společnou bohoslužbou a slavnostním předáváním odměn všem účastníkům i vedoucím.

Jsme vděčni, že jsme mohli tábor uskutečnit! Děkujeme městu Mariánské Lázně i Plzeňské diecézi Církve československé  husitské.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Může jít o obrázek 3 people , child , people standing a outdoors

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Čas od 4. do 10. července jsme prožili s rodinami s dětmi v Železné Rudě. Užili jsme si krásné výlety, společné chvíle nad Biblí, diskuse, děti hledání pokladu, noční hry i bobříka odvahy.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\FOTO\internet\ŽR 006.jpg

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Od 11. do 17. července jsme byli s mládeží v Prachaticích. Tam jsme prožili krásné chvíle. Výlet za úsvitu na Plechý a Plešné jezero, divadelní představení pod širým nebem, noční hra ve městě, rašeliniště, Český Krumlov, rodiště Mistra Jana Husa, mnoho her a společného povídání.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\FOTO\internet\Prachatice 005.jpg

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dětský tábor na faře v Mariánských Lázních měl letos spoustu nováčků

Po pauze zapříčiněné koronavirem se konal už sedmý ročník příměstského tábora v Mariánských Lázních. Děti tentokrát hrály celotáborovou hru podle fantasy knihy Elyonova země. Nechyběla však ani dopolední biblická dějeprava nebo doplňování znalostí z přírodovědy.

Hlavní postavou Elyonovy země od Patricka Carmana je dívka Alexa, která v prvním díle této fantasy série odhalí spiknutí chystané proti jejímu domovskému městu. Alexin příběh se pak rozvíjí dále a najdeme v něm řadu křesťanských prvků, takže se jedná o skvělý tip na dětské čtení, pokud tuto knihu ještě neznáte.

S tímto příběhem se letos seznámily i děti, které se zúčastnily už sedmého ročníku příměstského tábora na husitské faře v Mariánských Lázních pod vedením farářky Zuzany Kalenské. Letos přivítal spoustu nových táborníků z nejmladší věkové skupiny. Někteří z nich se teprve chystají do první třídy. Řada táborníků z minulých let už naopak dorostla věku, kdy mohli sami pomáhat při vymýšlení her a vedení mladších dětí.

Podobně jako v minulých letech táborníci sledovali ústřední příběh prostřednictvím celotáborové hry. Ani letos ale samozřejmě nechyběla dopolední dějeprava, při které se táborníci seznamovali s příběhy z Bible – ti nejmenší při vyprávění a hrách, ti větší při společných diskuzích.

Pršelo, ale měli jsme štěstí

V poslední době celé Česko zažívá spíše horká léta, letošní začátek srpna byl ale chladný a deštivý. Déšť se nám ale naštěstí vyhnul v nejdůležitější chvíli, totiž při nočním stanování a pasování na rytíře a šlechtičny Elyonovy země v blízkých Vlkovicích. Nejen díky tomu, ale také díky pohostinnosti našich tradičních hostitelů, rodiny Medalových, jsme si tak toto dobrodružství hezky užili.

Počasí dětem nezkazilo ani výlet do plzeňské zoologické zahrady, kde měly podobně jako Alexa příležitost seznámit se s nejrůznějšími zvířaty. Cestou plnily různé úkoly a některým se podařilo splnit i ten, který vyžadoval nejvíce trpělivosti: čekat a vyfotit v zoo lemura, který si ve společném výběhu sedne na krunýř želvy.

Na faře-základně po návratu, stejně jako každý den, čekala na děti spousta vydatného jídla, a to i díky pomoci ochotných rodičů a dalších členů mariánskolázeňské náboženské obce, kteří dobrovolně přiložili ruku k dílu. Za tom jim patří velký dík, stejně jako společnosti SEVT, která věnovala psací a výtvarné potřeby jako odměnu dětem za úspěšné absolvování tábora. Děkujeme i Plzeňské diecézi a městu Mariánské Lázně, které akci finančně podpořily.

Příští rok znovu

Po slavnostní bohoslužbě, která tábor završila, se děti opět rozutekly ke svým dalším prázdninovým zážitkům. Protože ale téměř všechny bydlí v Mariánkách nebo v přilehlých obcích, budou se během roku dále setkávat jako spolužáci ve škole nebo na hodinách duchovní péče či dalších kroužcích. Z tábora si účastníci odnesli nejen nová přátelství, ale také spoustu vědomosti a získali představu o svých schopnostech.

Díky různým hrám totiž měli možnost rozvíjet nejen své fyzické, ale také intelektuální dovednosti, nebo si vyzkoušet vlastní statečnost při nočním bobříku odvahy. A snad se také naučili, že v soutěžích není důležité jen vyhrávat, ale také chovat se férově, ovládat se, spolupracovat se svým týmem, pomáhat ostatním – a užít si legraci.

Vedoucí se zase mohli znovu přesvědčit o tom, že dětská fantazie umí z malého lázeňského města vytvořit nové místo, které dosud neznali. Oni i táborníci už se těší na příští rok, kdy se má tábor konat znovu.

Adéla Denková

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

V neděli 11. 7. odpoledne se sešla mládež nejen z Mariánských Lázní v Prachaticích na faře a začal tábor.  Čekal nás zajímavý a pestrý program. Rozdělili jsme se a po dvojicích jsme se vydali prozkoumat historické centrum Prachatic. Večer jsme měli pobožnost a šli jsme včas spát, neboť nás čekalo brzké vstávání.

Před pátou hodinou ráno nám jel totiž autobus. Proto jsme mohli dokonce pozorovat východ slunce. Vydali jsme se k Plešnému jezeru, někteří došli až na Plechý a užili si krásný výhled na Alpy!  Další den byl o něco odpočinkovější, dopoledne jsme vyrazili na Soumarské rašeliniště a večer jsme byli v divadle pod širým nebem. Herci z divadla v Českých Budějovicích hráli Dívčí válku. Po setmění jsme hráli noční hru. (Někteří se nás ptají, jak tedy vypadá náročný den, když tohle byl den odpočinkový.) V dalších dnech jsme navštívili v Husinci dům Mistra Jana Husa, Boubínský prales a poslední společný den jsme strávili v Českém Krumlově. Navštívili  jsme Grafitový důl a překrásné Muzeum vltavínů.

Po večerech jsme měli pobožnosti a hráli jsme hry. Měli jsme bibliolog, zamýšleli jme se nad odkazy Mistra Jana Husa a zpívaly písničky.

Když jsme se měli 17. 7. rozloučit, všechny nás to mrzelo a začali jsme společně plánovat další setkání.  Doufáme, že příští rok pojedeme společně do Taizé.

Za Náboženskou obec v Mariánských Lázních Johanka Kalenská

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hurá! Konečně je tu zase tábor  pro rodiny s dětmi v Železné Rudě,“ zavolal dnes snad každý. Kvůli koroně jsme se minulý rok nemohli sejít a o to víc jsme se na sebe letos těšili. Je tu tolik nových lidí, které máme příležitost poznat. Tolik míst, kam se můžeme podívat. A co teprve večerní program, na který teta Zuzana (farářka v Mariánských Lázních) ani tento rok nezapomněla.

         Letos jsem se s Johankou nabídla, že tetě pomůžeme vést dějepravu pro děti, aby se ona mohla věnovat na plno přípravě pro dospělé. První večer jsme dětem vyprávěly o tom, jak nechal Mojžíš rozestoupit moře a zahrály jsme si s nimi pár her. Když pak byl den výročí upálení M. J. H, vzala jsem si děti na starost zase já, abych jim co možná nejvíc přiblížila život a bolestnou smrt Mistra Jana Husa. Jeden den jsme dětem nachystaly stopovačku s pokladem v okolí chaty. Bylo hezké pozorovat spolupráci dětí v jednotlivých skupinách.

         Podnikli jsme spoustu výletů, nejvíc se mi ale líbil výlet na jezera, protože tam jsme se vypravili úplně všichni. To jsme se nechali dovést malým výletním vláčkem až k Černému jezeru, od kterého jsme pak šli ještě přes Čertovo jezero zase zpátky do Železné Rudy.

          Nejkrásnější chvíle ale podle mě byly stejně ty, když jsme buď šli pozdě večer z Belvederu a pozorovali jsme, jak les září malými poletujícími světluškami, nebo když tety kytara hrála chvály Pánu dlouho do noci a my jsme si mohli společně zazpívat. Tehdy se konečně ukázalo, že nejdůležitější na těchto táborech není hromada výletů a zážitků, ale velké společenství lidí, které všechny spojuje víra v Boha. 

Za NO v Mariánských Lázních Miriam Chytilová

 

Morning has broken

(Překlad Zuzana Kalenská, Karel Filip)

 

Rozednívá se, jak  první ráno

Kos už si zpívá písničku svou

Já Boha chválím za dobu dávnou

Slovem svým stvořil zem nádhernou

 

Dík za déšť vlahý, když z nebe padá

Za slunce zář když osvítí zem

Zahrady svěžest již rosa dává

Za blízkost Tvou, co k životu zve

 

Mé je to slunce, mé je to ráno

Zrozeno světlem zahrady Tvé

S radostí vítám a slavím chválou

Znovustvoření nového dne

 

 

Připravujeme

Pobyt rodin s dětmi s duchovním programem v Železné Rudě

od 4. - 10. července 2021

 

Setkání mladší mládeže v Prachaticích od 11. do 17. července 2021

Přidejte se k nám!

 

Letní tábor pro děti 2. - 8. srpna 2021 v Mariánských Lázních.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Může jít o obrázek child , standing a outdoors

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně Vás zveme na virtuální výstavu

Sir Arthur Conan Doyle - Sherlock Holmes a ti druzí ,

kterou připravili Břetislav Bělunek a Johanka Kalenská.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 Videoklipy, které vznikly v době pandemie jako podpora pro naše přátele.

 

Píseň Marnotratný syn jsme natočily s některými dětmi, které pravidelně

chodí na náboženství.

Ať Vám také přinesou radost!

 

Marnotratný syn - Lk 15

https://www.youtube.com/watch?v=hEigh3r4ar8

 

Sing a song

https://www.youtube.com/watch?v=1jOvym4McXE

 

I wish God´s Love Kéž tě Boží láska vede

https://www.youtube.com/watch?v=4aZfWGZFSQY

 

Neboj se příteli milý

https://www.youtube.com/watch?v=nWSH0QRx5yA

 

 

Prosím sledujte https://www.aktualne.ccsh.cz/, kde najdete odkazy na online bohoslužby v různých diecézích.

A Facebook Husité Mariánské Lázně Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: File:Facebook icon.jpg - Wikipedia

 

 

Ubytování v centru Mariánských Lázní vhodné pro rodinnou dovolenou.

Zveme zájemce o ubytování v centru města.

Nově zrekonstruované pokoje s balkony s výhledem do parku.

Dům je v blízkosti lázeňského centra i nákupní zóny.

Cena od 300,- za noc. Záleží na počtu nocí a osob.

Dvoulůžkový pokoj s možností 2 přistýlek.

Kontaktujte:  737 91 80 84

 

 

Připravujeme

Děti, klášter, umění 9.- 11. října 2020

Víkendový pobyt pro české a německé děti.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Výsledek obrázku pro klášter Teplá

Určeno pro děti ve věku 8-14 let.

Přijeď a prožij společně s německými dětmi víkend plný her, vzájemného seznamování a výtvarného umění.

Místo konání: Klášter Teplá

 

Foto z minulých let v galerii na www.ccsh-ml.wz.cz

 

Připravujeme

Společnou cestu na Setkání mládeže v Hradci Králové 25. – 27. září 2020

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: https://img27.rajce.idnes.cz/d2701/16/16479/16479699_59479391c5d925ade608f8cbfdd0aaa5/images/IMG_20190929_111708.jpg?ver=4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: https://img27.rajce.idnes.cz/d2701/16/16479/16479699_59479391c5d925ade608f8cbfdd0aaa5/images/IMG-20190929-WA0041.jpg?ver=4

 

 

 

Příměstský tábor v Mariánských Lázních v srpnu 2020 kvůli Covid 19 zrušen.

 

 

Rodinná dovolená v Železné Rudě rovněž zrušena ze stejného důvodu.

 

 

 

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Image result for ekumenická rada církví

 

VÝZVA KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM V TĚŽKÉ DOBĚ

Církve sdružené v Ekumenické radě církví vyzývají společně křesťany v České republice k modlitbám za nemocné a za lidi v karanténě,

 ale také za ty, kdo jsou v první linii boje s epidemií, za zdravotníky, policisty, vojáky, hasiče a za všechny, kteří svou službou a nezištnou pomocí nesou riziko nákazy.

Vyzýváme farnosti, sbory a náboženské obce členských církví ERC aby během nedělních bohoslužeb

po dobu trvání omezení pohybu osob v modlitbách pamatovali na všechny ohrožené epidemií i na ty, kteří svým nasazením pomáhají obětem nebo udržují naši společnost v chodu.*

K tomu mohou církve využít následující přímluvy a modlitbu:

 

Modleme se:

 

- za všechny země světa a za všechny lidi zasažené koronavirem, za všechny pozůstalé, kteří byli zasaženi smrtí svých blízkých a milovaných,

- za všechny mocné tohoto světa, za členy vlád a úřadů a za všechny, kdo se snaží skrze preventivní opatření zabránit eskalaci šíření epidemie,

- Za všechny lidi dobré vůle, aby respektovali nutná preventivní opatření, chovali se zodpovědně k sobě i ve vztahu k druhým,

nepodléhali panice, zoufalství a rezignaci, ale nacházeli potěšení a naději v Pánu Bohu a přijetí a porozumění v kruhu svých blízkých,

- za lékaře, zdravotní sestry, zdravotnické záchranáře, hasiče, vojáky a policisty a mnohé další pomáhající profese,

které přicházejí do styku s lidmi a jsou zvláště v těchto dnech vystavené náporu fyzickému i psychickému,

aby měli dostatek síly a také odvahu vydržet a nepodléhali rezignaci,

- za děti, studenty, aby měli v této době sebedisciplínu k učení a zvládali úkoly na ně kladené,

aby nepodléhali pasivnímu trávení volného času a zahálce, ale nacházeli inspiraci k vlastnímu rozvoji,

- za učitele, aby dokázali správně motivovat žáky a studenty k samostudiu,

- za církve, duchovní a pastorační pracovníky, aby i v době zavřených kostelů,

měli srdce otevřené pro lidi v jejich potřebách a mohli moudře a správně využít všech dostupných prostředků

 ke zvěsti evangelia prostřednictvím internetu, pastoračních rozhovorů, telefonů či jiných komunikačních kanálů,

- za pokoru a odevzdanost celé situace Pánu Bohu, za ochranu před nákazou,

za milost pokání a novou orientaci na nepomíjející hodnoty v životě mnohých lidí.

 

Amen.

 

 

 

Modlitba v čase koronavirové epidemie

 

Prosíme, Pane, za uzdravení všech, kteří se nakazili,

všude na světě, kam se jen virus rozšířil.

Prosíme tě za ty, kdo již ztratili své blízké,

i za ty, které o ně nemoc ještě připraví.

Prosíme tě za lékaře, sestry a ostatní zdravotníky,

dej jim inspiraci v jejich péči a chraň jejich vlastní zdraví.

Prosíme tě za moudrost pro vědce, kteří všude na světě

s nejvyšším úsilím hledají lék.

Prosíme tě za veřejné činitele, kteří musí přijímat těžká rozhodnutí

a rozhodovat o izolaci a karanténě, aby zastavili virus;

prosíme tě ale i za ty, kteří jejich rozhodnutí těžce nesou

a mají pocit, jako by byli uvězněni.

Prosíme tě za všechny, kdo jsou nespravedlivě stigmatizováni

pro svou rasu, národnost nebo etnickou příslušnost.

Spolu se všemi křesťany na tomto světě

chceme přinášet Kristovu uzdravující přítomnost a pokoj

do těchto těžkých časů plných bázně.

Prosme také Boha, aby nám v této celosvětové krizi nedal zapomenout

na miliony Božích dětí, které žijí v místech bez zdravotní péče.

Ať Bůh otevře naše srdce, ale i naše materiální zdroje a naši politickou vůli k pomoci,

aby se naděje na lepší budoucnost mohla stát realitou pro všechny Boží děti.

O to prosíme tebe, Bože, náš stvořiteli,

pro utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista, který nás vykoupil,

v síle Ducha Svatého, který v nás uskutečňuje Boží vůli.

Amen

 

 

Podle modlitby Rev. Dr. J. Herberta Nelsona z Presbyteriánské církve v USA

 

 

Živý Betlém v Mariánských Lázních 5.1.2020

Odkazy na videa z Živého Betlému v Mariánských Lázních:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp_lfhcPJ7c

https://www.youtube.com/watch?v=KL2in_ossck

https://www.youtube.com/watch?v=DkM4pv7k294

 

 

Víkend Taizé – Smíření

V Mariánských Lázních se uskutečnilo od 15. do 17. listopadu setkání české a německé mládeže ve věku  13-14 let. 24 účastníků bylo z Weidenu a Mariánských Lázní. Téma setkání bylo Víkend Taizé – Smíření.

Pro účastníky jsme přichystali pestrý program, který zahrnoval seznamovací hry, jazykové hry německy i česky, hru po městě, kde smíšené skupinky musely navštívit všechny kostely v Mariánských Lázních, místo kde stávala synagoga a plnit další úkoly. Každý večer jsme prožili pobožnost v duchu komunity v Taizé. Mládež jsme právě touto cestou seznamovali s ekumenickou komunitou bratří ve Francii. Naším záměrem je společně do komunity v Taizé v budoucnu vyrazit a strávit tam s dalšími několika tisíci mladými lidmi z celého světa týden. Komunita v Taizé se často zabývá tématem smíření, a proto i naše biblické příběhy, kterým jsme se věnovali, byly o Ezauovi a Jákobovi a o Marnotratném synovi. Účastníci měli možnost vcítit se do různých postav a prožít i jejich vnitřní konflikty a uvědomit si, jak důležité smíření pro blaho člověka je. Není dobré zůstat s lidmi v konfliktu.

Naštěstí my jsme žádné konflikty během víkendu nezažili a víkend probíhal v naprostém klidu a pohodě a v hezkých vztazích.

Celý víkend byl zakončen bohoslužbou v evangelickém kostele, kde sloužila paní farářka Stephanie Endruweit, která přijela s německou skupinou a posloužila kázáním, Zuzana Kalenská farářka Církve československé husitské, která celý program organizačně zajišťovala a z jejíž farnosti byly Mariánskolázeňské děti a bratr farář evangelické církve Daniel Matouš. Významnou neděli 17. listopadu jsme tak oslavili v ekumenickém bratrském duchu.

Po několika dalších hrách a výrobě vzpomínkových záložek se německá skupina s námi rozloučila a odjela. Těšíme se na další setkání!

Projekt je podporován cílem EUS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 (INTERREG. V.) a Evropskou unií fondem pro regionální rozvoj. Na projektu se oficiálně podílí Evangelická práce s mládeží v děkanátu Weiden a Českobratrská církev evangelická v Aši.

Zuzana Kalenská

__________________________________________________________________________________________________________________

Dětský tábor na husitské faře v Mariánských Lázních

 

Pro své úkoly si Bůh může vybrat každého. Poznala to královna Ester i táborníci v Mariánských Lázních

Na faře v Mariánských Lázních se konal už šestý ročník dětského křesťanského tábora. Děti tentokrát hrály táborovou hru na motivy starozákonního příběhu krásné, moudré a věrné Ester. Vyzkoušely si však i bobříka odvahy nebo přespávání pod stanem.

Mohla zavřít oči a spokojeně žít svůj život na perském královském dvoře. Zůstala ale věrná Hospodinu a svému lidu a odvážila se předstoupit pod hrozbou smrti před svého manžela, aby židovský národ zachránila. Hlavní hrdinka letošní celotáborové hry na příměstském táboře v Mariánských Lázních byla krásná a moudrá. Ano, jednalo se o královnu Ester, která dostala od Boha úkol, aby uchránila svůj národ od vyhlazení.

Letos se tábor na mariánskolázeňské husitské faře konal už pošesté a ústřední příběh – tentokrát starozákonní – děti opět sledovaly jak v táborových hrách, tak při dopolední dějepravě.

Déšť nás zaskočil jen trochu

Zatímco v loňském roce nás během tábora pronásledovalo všudypřítomné vedro, letos táborníky trochu potrápil déšť. Především při stanování v blízkých Vlkovicích, během kterého museli přečkat noční bouřku. Díky statečnosti dětí a pomoci našich hostitelů z rodiny Medalových ale vše dobře dopadlo a odnesli jsme si alespoň ten pravý tábornický zážitek.

Lehce nevyzpytatelné počasí dětem nezkazilo ani výlet do přírodního lanového centra Sv. Linhart u Karlových Varů, který jsme spojili s prohlídkou blízké obory s daňky a divokými prasaty. A navzdory občasnému dešti jsme stihli zahrát spoustu her, ať už v mariánskolázeňských parcích nebo v blízkých lesích.

Na základně pak na děti vždy čekala spousta vydatného jídla, a to i díky pomoci ochotných rodičů a dalších členů mariánskolázeňské náboženské obce, kteří dobrovolně přiložili ruku k dílu. Za to jim patří velký dík, stejně jako rodinám Kalenských, Bělunkových a Chytilových, které tradici dětských křesťanských táborů udržují stále živou.

Příští rok znovu

Po slavnostní bohoslužbě, která tábor završila, se děti opět rozutekly ke svým dalším prázdninovým zážitkům. Protože ale téměř všechny bydlí  v Mariánkách nebo v přilehlých obcích, budou se během roku dále setkávat jako spolužáci ve škole nebo na hodinách duchovní péče či dalších kroužcích. Z tábora si účastníci odnesli nejen nová přátelství, ale také spoustu vědomosti a získali představu o svých schopnostech.

Díky různým hrám totiž měli možnost rozvíjet nejen své fyzické, ale také intelektuální dovednosti, nebo si vyzkoušet vlastní statečnost například při nočním bobříku odvahy. A snad se také naučili, že v soutěžích není důležité jen vyhrávat, ale také chovat se férově, ovládat se, spolupracovat se svým týmem, pomáhat ostatním – a užít si legraci.

Vedoucí se zase mohli znovu přesvědčit o tom, že dětská fantazie umí z malého lázeňského města vytvořit nové místo, které dosud neznali. Oni i táborníci už se těší na příští rok, kdy se má tábor konat znovu.

Adéla Denková

 

 

    

Další fotografie z tábora a dění o prázdninách jsou na Facebooku Husité Mariánské Lázně

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Výsledek obrázku pro ikona facebook

 

 

Děti, klášter, umění 24.- 26. května 2019

 

Už podruhé měly děti z Mariánských Lázní, Hranic a Tirschenreuthu možnost prožít víkend v klášteře Teplá. Za podpory Evropské unie se 37 dětí z obou stran hranice mohlo setkat, procvičit si vzájemnou komunikaci a odbourávat hranice mezi národy. Díky Hroznatově akademii, Církvi československé husitské v Mariánských Lázních, Českobratrské církvi evangelické v Aši a evangelického děkanátu ve Weidenu, zažily bohatý program plný poznávání, her, praktických dovedností i dobrodružství.

Z deníčku Johanky Kalenské vybíráme.

V pátek po večeři se hrály seznamovací a jazykové hry venku v prostoru kláštera. Poté jsme šli křížovou cestu se zamyšleními k jednotlivým zastavením.

Po snídani jsme vyrazili na prohlídku kláštera včetně knihovny a kostela. Tématem byla kniha a knihtisk.

Po prohlídce jsme šli do dílen, byli jsme rozděleni do skupin a lektoři nám vysvětlili vše o knihách, jejich tisku, vazbě, způsobu psaní knih, grafice a ukazovali nám místnosti, kde všude mniši knihy četli. Také jsme měli možnost vidět některé skutečně staré a vzácné rukou psané knihy, z nichž nejstarší byla 600 let stará. Vysvětlovali nám, jak se pozná pergamen i jak se vyrábí.

Potom jsme malovali různá fantazijní zvířata do Bestiáře, který jsme svázali do dvou knih. Jednu pro naše německé přátele a druhou pro nás.

Odpoledne jsme byli v dílnách. Ve fotograficko-grafické jsme se nejprve nechali vyfotit, a pak jsme měli fotku vsadit do středověku, nalepit do obrazu, přemalovat šaty na šaty středověké, to vše v duchu Mistra Theodorika. Moc mě to bavilo.

V keramické dílně mohli ostatní tvořit také podle své fantazie krásná díla. Po večeři jsme nedočkavě čekali na setmění. Po společné pobožnosti následovala totiž noční dobrodružná hra venku v areálu kláštera za svitu svíček.

V neděli ráno jsme opět vyrazili do kláštera, tentokrát do druhého křídla, kde nás čekala bojovka. Hra spočívala v tom, že jsme dostali dopis od starého knihovníka, kterému se z Bestiáře ztratila zvířata. Některá za svého života stihl pochytat a vrátit do knihy, ale deset jich po klášteře zůstalo schovaných. A tak jsme podle knihovníkových instrukcí a přiloženého plánku hledali tajuplná místa, kde se zvířata mohla schovávat. Všichni jsme úkol splnili, někdo dřív a někdo později, ale hodně jsme si užili možnost volného pohybu po klášteře a nacházení nejrůznějších tajných míst.

Po obědě jsme měli venku společnou pobožnost s požehnáním na cestu a už jsme se museli pomalu rozloučit.

 

Zuzana Kalenská

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: https://img25.rajce.idnes.cz/d2503/16/16078/16078300_26d1a9e4337aeb81915722fc1996219c/images/P1380985.jpg?ver=4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí, stojící lidé a venku

 

 

Živý betlém Mariánské Lázně 2018/2019

https://youtu.be/v1z3ptzOX9A

https://youtu.be/zpu5oHmqGNI

https://youtu.be/IC3bkoplvJ0

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Nabízíme celoročně možnost ubytování v nově zrekonstruovaných pokojích na husitské faře v Mariánských Lázních.

Klidné místo s výhledem do parku, ale zároveň v centru města. Zájemci kontaktujte: 737 91 80 84.

   

 

 

 

Při táborových hrách není důležité vyhrát, ale užít si legraci a překonat sám sebe

V Mariánských Lázních se konal už pátý ročník dětského křesťanského tábora. Děti tentokrát hrály táborovou hru na motivy strastiplného příběhu starozákonního hrdiny Daniela. Vyzkoušely si však i bobříka odvahy nebo přespávání pod stanem.

Není pravda, že se v Mariánských Lázních nedá zažít dobrodružství. Ráno ještě jdete pěšky po Husově třídě a odpoledne už se můžete stát zajatcem ve starověké babylonské říši a ocitnout se například ve lví jámě. Tedy alespoň pokud je vám mezi šesti a třinácti lety a zúčastnili jste se příměstského tábora pořádaného na mariánskolázeňské husitské faře.

Ve druhém srpnovém týdnu se konal už pátý ročník tohoto tábora. Podobně jako v minulých letech děti prostřednictvím táborové hry i dopoledních vyprávění sledovaly jeden ústřední příběh. Byl to tentokrát život starozákonního proroka Daniela, který prožil řadu úspěchů i těžkých chvil právě na dvoře babylonského krále a který byl už generacím lidí příkladem toho, že stát si za svými zásadami se vyplatí.

Horko jsme přežili

Právě Danielovi podle biblického příběhu hrozila v požehnaném věku osmdesáti let děsivá smrt ve lví jámě. Všechno ale v pořádku přežil, stejně jako všech dvacet čtyři táborníků úspěšně přežilo všechny hry, horké počasí, výlet na zříceninu hradu Radyně obývaného údajně duchem někdejšího zlovolného pána Radouše i noční stanování v blízkých Vlkovicích. Přespávání pod stany bylo tentokrát pohodlnější než loni, kdy nám příroda nabídla typické místní deštivé počasí.

K přežití nám pomohlo i přívětivé prostředí Mariánek plných parků, které v horku poskytují stín a osvěžující prameny, a lesů, které nabízejí ideální prostor pro spoustu her. Na základně pak na děti vždy čekala spousta vydatného jídla, a to i díky pomoci ochotných rodičů a dalších členů mariánskolázeňské náboženské obce, kteří dobrovolně přiložili ruku k dílu. Za to jim náleží velký dík, stejně jako městu Mariánské Lázně, které tábor finančně podpořilo.

Tábor skončil, přátelství trvají

Po celotýdenním programu se děti vydaly vstříc dalším prázdninovým dobrodružstvím. Protože ale většina z nich bydlí přímo v Mariánkách nebo v přilehlých obcích, budou se během roku dále setkávat jako spolužáci ve škole nebo na hodinách duchovní péče či dalších kroužcích. Z tábora si snad odnesly nejen nová přátelství, ale také nové vědomosti a získaly novou představu o svých schopnostech.

Všechny totiž měly možnost díky nejrůznějším hrám rozvíjet nejen své fyzické, ale také intelektuální dovednosti, nebo si vyzkoušet vlastní statečnost při nočním bobříku odvahy. A snad se také naučily, že v soutěžích není důležité jen vyhrávat, ale také chovat se férově, ovládat se, naučit se spolupracovat se svým týmem – a užít si legraci.

Vedoucí se zase mohli znovu přesvědčit o tom, že dětská fantazie umí z malého lázeňského města vytvořit nové místo, které dosud neznali. Oni i táborníci už se těší na příští rok, kdy se má tábor konat znovu.  

Adéla Denková

 

Tábor na husitské faře v Mariánských Lázních 6.- 12. srpna 2018

Téma : Prorok Daniel – Zkouška odvahy

Na táboře byly 4 družiny po šesti dětech. Žlutí, modří, zelení, červení. Hráli  jsme spoust her na motivy příběhu o Danielovi. Ve čtvrtek jsme jeli na hrad Radyni na celodenní výlet a v pátek jsme přespávali ve stanech ve Vlkovicích.

        Ve Vlkovicích to bylo opravdu moc hezké. Ani chvíli jsme se nenudili, neboť nás vedoucí zahrnovali velkým množstvím nachystaných her. Ve Vlkovicích nás hostila rodina Medalových. Měli jsme možnost si zahrát noční hru i ulovit bobříka odvahy!

        O obědy a večeře se nám celý týden staral bratr Karel Denk, ředitel hotelu v Jáchymově, který nám věnoval týden své dovolené. Vařil nám moc dobře! Vedoucí a patroni družin pro nás vymýšleli super hry – jak v přírodě, tak i ve městě a dokonce i u jídla, neboť jedna z těch skvělých her se opravdu u jídla hrála – měli jsme všichni svázané ruce se svými sousedy u stolu a měli jsme se tak najíst!

         V neděli tábor končil bohoslužbou na farní zahradě za účasti dětí, rodičů i členů náboženské obce a předáním odměn a poděkováním všem pomocníkům.

Bylo to vážně super, že nepochybuji o tom, že skoro každý musel alespoň trochu doma brečet ze smutku nad tím, že náš tábor končí. Všichni jsme si užívali bezva hry a myslím si, že se dospěláci asi hrozně vyřádili při jejich vymýšlení.

Takže shrnutí tábora je, že byl naprosto super a uteklo nám to hrozně moc rychle. Jediná trošku horší věc byla, že bylo veliké horko, ale to už naši vedoucí nemohli ovlivnit. I to mělo své výhody, hráli jsme totiž spoustu vodních her! Hitem letošního tábora se stala písnička „Daniel,“ kterou vymyslela vedoucí Zuzana Kalenská.

Loučení je vždy smutné. Ale víme, že tvoříme jednu velkou rodinu a dobrá zpráva je, že více než polovina dětí chodí pravidelně na faru na dějepravu, a tak se budeme celý rok zase pravidelně setkávat.

Velké díky patří Náboženské obci v Mariánských Lázních za poskytnutí prostor, sestrám z obce za upečené buchty ke svačinám, sestře farářce Vladimíře Bělunkové a velkému náčelníkovi Břetislavu Bělunkovi za hospodářské zázemí, vedoucí Zuzaně Kalenské, manželům Chytilovým a našim dalším spolupracovníkům Terezce Janatové, Adélce Denkové a Karoline Utikalové.

Děkujeme Pánu Bohu za možnost se takto scházet, za požehnaný čas, který jsme mohli strávit pospolu a že se nikomu nestalo nic zlého.

 

                                               Miriam Chytilová 13 let

 

Setkání rodin v Železné Rudě od 8. do 14.7.2018

Velká pohoda panovala na tradičním prázdninovém setkání rodin s dětmi v Železné Rudě. Patnáct dětí a jejich rodiče čekaly výlety, koupání, stopovačka i noční hra. Každý večer jsme prožili duchovní program s rodiči – malování biblického Žalmu, Lectio Divine, modlitby se zpěvy z Taizé, křížová cesta i Bibliolog. Nechyběly tradiční bohoslužby a biblické hodiny pro nejmenší. V nich je Debora Chytilová seznamovala s činy Pána Ježíše. Celé setkání se konalo v duchu víry, lásky a naděje. Velké poděkování patří Plzeňské diecézi a Zuzce a Jardovi Kalenským, kteří připravili program, kdy na nudu nezbyl čas. A to je v dnešní době mobilů a počítačů velmi cenné. Všichni se již těší na příští rok v rekonstruovaném „Husitovi“ na další rodinné setkání.

M. Felcman

Církev československá husitská pořádá

Letní příměstský tábor

Zkouška odvahy a starozákonní příběh

o Danielovi

 

Máte děti ve věku 7-14 let?

Nemáte už v srpnu dovolenou? Babička už je z hlídání dětí unavená? Nechcete, aby byly děti doma u počítače nebo televize?

Přihlaste je na dětský příměstský tábor. Děti prožijí týden her a zábavy, dozví se něco o sobě i těch, kteří žijí kolem nich. A vy o ně budete mít postaráno od 8 ráno do 19 h večer včetně jídla. Domů se přijdou jen vyspat.

 

Místo konání – Husitská fara v Mariánských Lázních, B. Němcové 5, 353 01

Pro bližší informace volejte 737 918 084, 601 154 724  email: zuzana.kalenska@raz-dva.cz

http://www.ccsh-ml.wz.cz

 

Termín – 6. – 12.8. 2018

 

Vedoucí: Zuzana Kalenská, manželé Chytilovi

hospodářské -Vladimíra Bělunková

 

Program – dopolední zaměstnání s biblickou tematikou, hry, angličtina hrou, výtvarné, hudební a sportovní činnosti, hry v přírodě, velká táborová hra, výlet.

 

Organizace - Děti přicházejí v 8 h ráno, dostanou snídani, poté následují hry venku, program včetně oběda, svačin a večeře, která se podává v 18h. Po ní následuje hodnocení celého dne, tzv. Poradní kruh, na který jsou rodiče zváni. Děti si odvádějí rodiče cca v 19,30h domů.

 

Cena  - 1600,-Kč

 

Stravování – 5x denně, domácí kuchyně, dostatek ovoce a zeleniny, pitný režim.

 

Přihlášky a informace na tel. 601 154 724

 

Další foto zde

http://zzjj.rajce.idnes.cz/Krestansky_tabor_v_ML_2017

 

 

 

 

Náboženská obec

Církve československé husitské

v Mariánských Lázních

 

 

 

 

 

Děti, klášter, umění

Česko-německý víkend 20. – 22. 4. 2018

Ve dnech 20.-22. dubna pořádala Církev československá husitská v Mariánských Lázních, Církev českobratrská evangelická v Aši a německá Evangelická církev z Weidenu za finančního přispění EU víkendový pobyt s názvem „Děti, klášter, umění.“ Naším cílem je přivádět k sobě děti různých vyznání, překonávat jazykové bariéry a předsudky. A to se nám skutečně podařilo. Opět jsme zažili, že k tomu, abychom si s druhými lidmi porozuměli, stačí otevřenost a jazyk nemusí být vždy nutností. Tak například Čech Kryštof a Němka Joelina strávili každou volnou chvilku spolu u klavíru. Kryštof ji učil hrát na klavír. Skamarádili se natolik, že spolu šli i na noční hru, ačkoli mluvit spolu moc nemohli.  Velmi zajímavý a zábavný program pro nás připravila Hroznatova akademie. O průběhu setkání napsal článek 9 letý Václav Šůs:

V pátek 20. dubna 2018 se 20 dětí z Mariánských Lázní a okolí sešlo v klášteře Teplá se 13 německými dětmi. Čekal nás společný víkend plný zajímavých her, prohlídka celého kláštera a plno dalších věcí.

V pátek po příjezdu jsme se nejdříve ubytovali a potom přišly na řadu seznamovací hry, jako například kdo řekne ve dvojici jako první jméno toho druhého nebo házení talířem a přitom říci jméno toho, komu chceme talíř hodit. Večer jsme znovu hráli hry, tentokrát už s německými dětmi, které přijely později. Abychom se spolu dobře domluvili, měli jsme k dispozici čtyři překladatelky.

V sobotu po vynikající snídani (švédské stoly) jsme šli na prohlídku kláštera a potom jsme kreslili na velké plátno „naše moderní pojetí“ Poslední večeře Páně. Odpoledne jsme se rozdělili do čtyř skupin a v tvořivých dílnách si zkusili fotografování, keramiku, nahrávání ve studiu a výrobu knihy pomocí knihtisku. Každý si mohl vyzkoušet to, co ho nejvíc zajímalo.

Večer nás čekalo prověření naší odvahy - u lesa jsme hledali papírky, na kterých bylo vždy jedno slovo. Slov bylo celkem 21 a dohromady tvořily úryvek z Bible.

Poslední den (zase po výborné snídani) jsme začali hrou přímo v klášteře, jejímž cílem bylo pohybovat se po klášteře a najítindicie tak, abychom zjistili jméno antické bohyně. V 11 hodin nás čekala prohlídka kostela, kterým nás provedl samotný opat Filip Lobkowitz a na závěr jsme si společně zazpívali a dostali jsme požehnání.

Celý víkend nám přálo letní počasí, a tak jsme si akci o to víc užili.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: https://img25.rajce.idnes.cz/d2503/15/15101/15101129_afeca22a809e3918989910f7806b2d77/images/P1370476.jpg?ver=3

_____________________________________________________________

Víkendový pobyt pro české a německé děti v klášteře v Teplé

„Děti, umění a klášter“

20.- 22.dubna 2018

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Výsledek obrázku pro klášter Teplá

Evangelická lutherská církev ve Weidenu, Farní sbor  CČE v Aši a NO CČSH organizují pro české a německé děti pobyt v klášteře Teplá.

Program je pro děti ve věku 8-14 let.

Přijeď a prožij společně s německými dětmi víkend plný her, vzájemného seznamování a výtvarného umění.

 

Program:

Příjezd do kláštera v Teplé v 16 hodin

a ubytování v Hotelu klášter Teplá

 

Pátek – seznámení s lidmi a s místem, hry, večeře, modlitba

Sobota – snídaně, prohlídka kláštera, společná  výtvarná práce na projektu, oběd, výtvarná dílna – technika dle volby (keramická dílna, grafická dílna, knihařská dílna, fotografická dílna, nahrávací studio), večeře, hry, modlitba

Neděle – snídaně, bojovka v klášteře, prohlídka kostela, oběd, modlitba, rozloučení, odjezd v 13,30 hodin

 

Znalost německého jazyka není podmínkou, tlumočníci zajištěni!

 

Zájemci kontaktujte:

Zuzana Kalenská

B. Němcové 5

353 01 Mariánské lázně

Tel.: 601 154 724

Emailem: zuzana.kalenska@raz-dva.cz

 

 

Když se malí kouzelníci učí příběhy z Bible aneb Letní tábor v Mariánských Lázních

Na faře v Mariánských Lázních se i letos konal dětský křesťanský tábor. Celotáborová hra se tentokrát inspirovala příběhem Harryho Pottera. Studenti bradavické školy ale neprobírali lektvary, nýbrž biblické příběhy.

Adéla Denková

Myslíte si, že na příměstském táboře se spí jen doma v postýlce u maminky? Na tom našem ne. Během tábora, který se konal ve druhém srpnovém týdnu v Bradavicích, jsme jednu noc strávili na okraji Prasinek. Ve stanech, s večeří z kotlíku a se snídaní v trávě. Ale na stojáka, protože tráva byla mokrá. Podařilo se nám totiž stanování naplánovat na ten jediný den v celém týdnu, který se nakonec ukázal jako chladný a deštivý. Ale zvládli jsme to, i díky podpoře rodičů a dalších příbuzných.

Nevíte, kde leží Bradavice a Prasinky? Na mapě se obvykle nazývají „Mariánské Lázně“ a „Vlkovice“. Jenže na jeden týden se proměnily na místa z kouzelného světa Harryho Pottera, který nás celým táborem provázel. V Bradavicích-Mariánských Lázních na husitské faře sídlila kouzelnická škola, kde se každý den ráno sešlo 25 malých čarodějů i se svými plyšovými domácími mazlíčky. A do Prasinek-Vlkovic jsme se vydali na laskavé pozvání kouzelnické rodiny Medalovy a jejího obrovského hlídacího psa Ábela, který nás v noci hlídal tak důkladně, až jsme z toho chvílemi nemohli spát.

Příběh dobra a zla

Že svět malých kouzelníků a malých křesťanů nejde skloubit? Právě naopak. Příběh Harryho Pottera je příběhem o tom, že láska dokáže porazit i to největší zlo a že nejcennější věcí na světě jsou přátelé, kteří jsou ochotni se za vás obětovat. Jako to udělal Harryho kamarád Ron Weasley při klíčové partii kouzelnických šachů během finálové honby za Kamenem mudrců v závěru prvního potterovského dílu.

Takovou šachovou partii jsme si v jedné táborové hře také vyzkoušeli, i když na životě samozřejmě nikdo ohrožen nebyl. Na to si dávali dobrý pozor všichni vedoucí v čele s hlavním mozkem a duší celého tábora, tachovskou farářkou Zuzanou Kalenskou. Bez ní a celé její rodiny i rodin Bělunkových a Chytilových bychom se do kouzelného světa přenést nemohli a ani dlouholetá tradice dětských křesťanských táborů by dlouho nepřežila. Dík ale patří i řadě rodičů a přátel, kteří nás během tábora podporovali – třeba vařením a pečením.

Se světem Harryho Pottera souznělo i rozdělení dětí do družin, které se jmenovaly podle jednotlivých kolejí bradavické kouzelnické školy – Nebelvír, Zmijozel, Mrzimor a Havraspár. Podobně jako v Bradavicích děti získávaly body nejen za vědomostní a fyzické výkony, ale také za pomoc ostatním a férové jednání. A tak nakonec zvítězili všichni, protože každý k úspěchu tábora přispěl svým dílem. To ale neznamená, že by se při táborových hrách nesoutěžilo naplno. Naopak, všichni se ze sebe snažili dostat to nejlepší, i když někteří z nich byli teprve předškoláci.

Mojžíš papír nepřinesl

Ani na biblické příběhy se vedle Harryho Pottera samozřejmě nezapomnělo. Během pravidelné dopolední dějepravy se děti dozvídaly zajímavé příběhy ze Starého i Nového zákona, které měly mimo jiné ukázat, že Bůh si pro své záměry vybírá obyčejné lidi s veškerými jejich chybami a slabostmi, a že Boží úkol čeká na každého bez ohledu na to, jak bezmocný si připadá.

Své znalosti z dějepravy si pak děti mohly otestovat i při soutěžích. Někdy uprostřed fyzického i emočního vypětí během her docházelo k roztomilým omylům. Protože například město, které zachránil Jonáš, opravdu nebyl Terezín, ale Ninive [v pojetí některých dětí „Mimine“]. A Mojžíš svému lidu z hory Sinaj skutečně nepřinesl papír z břízy, ale kamenné desky. Tak snad si děti zapamatovaly alespoň přikázání, která na nich byla vytesána. Všichni organizátoři tábora doufají, že je z toho budou moci vyzkoušet zase příští rok.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://img27.rajce.idnes.cz/d2701/14/14351/14351141_99c1cb67fc4bcbc5119beafb10a1faea/images/P8092832.jpg?ver=0

 

16.-22. 7. 2017 – Společná rodinná dovolená v domě Husita v Železné Rudě.

Výlety, hry, program pro děti i dospělé!

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://img22.rajce.idnes.cz/d2203/13/13044/13044618_ab5c95faf7d24194b1578eaa3a965344/images/P1320840.jpg?ver=3Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://img22.rajce.idnes.cz/d2203/13/13044/13044618_ab5c95faf7d24194b1578eaa3a965344/images/P1320909.jpg?ver=3

 

7.-13. 8. 2017 – Dětský příměstský tábor v Mariánských Lázních

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://img24.rajce.idnes.cz/d2401/13/13100/13100381_34df29caf7f25c5c57079cb1078a3e56/images/P8069015.jpg?ver=3Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://img24.rajce.idnes.cz/d2401/13/13100/13100381_34df29caf7f25c5c57079cb1078a3e56/images/P8038702.jpg?ver=3

 

V Mariánských Lázních jsme se setkali na Zelený čtvrtek k biblické večeři v 18 hodin v Klubu Sofia. Byl to velmi požehnaný čas.

 

Na Velký pátek jsme se setkali k pašijím a Hod Boží Velikonoční jsme oslavili slavnostní bohoslužbou se křtem Michalky a Štěpánka Medalových.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Postní setkání ve Weidenu

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi příjemný den a podělit se s Vámi o příjemné a mnohdy poučné zážitky.

Členové náboženských obcí Mariánské Lázně a Tachov přijali 2. dubna pozvání Lutherské evangelické církve z kostela Svatého Michaela ve Weidenu k bohoslužbám s mottem „Společně za jednotnou Evropu.“ Weidenští letos věnovali své modlitby českým křesťanům. Celý den zaštiťoval bratr farář Hans–Martin Meuss, který nás téměř celý den doprovázel a byl velmi milým společníkem. Připravil nám velmi zajímavý program. Posuďte sami:

Vše začalo brzkým odjezdem, abychom byli na bohoslužbách ve Weidenu včas a naše farářka Zuzana Kalenská se mohla připravit. Během bohoslužby, do které byla zařazena i píseň zpívaná česky, byla naše farářka také v taláru. Po kázání představila život našich náboženských obcí a práci v Tachově a Mariánských Lázních i programy a akce s dětmi, které doplnila prezentací fotografií.

Po bohoslužbě naši skupinu vzali bývalí studenti českého jazyka na univerzitě na prohlídku města se zastavením u městských hradeb a muzea. Doprovodili nás do Sindersbergeru - domova pro seniory zřízeným weidenskou Diakonií.  Tento domov patří mezi největší, ale zároveň nejkvalitnější poskytovatele služeb ve svém okolí. Právě přistavují v objektu další pokoje, kapli a  hospicové oddělení, které nám s velkým zájmem ukazovali. 

Oběd se členy weidenské obce a rodinou bratra faráře byl velice chutný. Poté následovala procházka centrálním parkem v krásném počasí až ke kostelu Sv. Michaela, kde nás čekal osobně strážce věže, legendární pan Christian Stahl v historické uniformě, který se nás ujal a pověděl nám vše o zvonici, věži kostela a všem co bylo v jeho silách a dechu. 

Vystoupali jsme na věž po 140 schodech, slyšeli všechny zvony a dokonce si na ně mohli sáhnout a zazvonit. Musím říci, že to bylo velmi zajímavé setkání a zjištění, že existují ještě v dnešní době strážci věží a ponocní.

Následovalo posezení s koláčem a kávou, protože nám nahoře hodně vyhládlo, tzv. Kafekuchen, s vedením domova pro seniory a s radou starších, které velmi zajímalo naše žití a působení v Čechách. 

Den velice rychle utíkal a my jsme zjistili, že i přes odlišnost našich řečí máme mnohé společné, možná více než jsme čekali.  V pozdním odpoledni jsme se pomalu ubírali směrem ke kostelu, kde se chystalo vše na velkou předvelikonoční událost a další vrchol celého našeho dne. Byli jsme pozváni na koncert Janových pašijí J.S. Bacha. Na koncertě všechny ohromil orchestr  za účasti mnoha známých sólistů. Mě velice nadchl sbor místních kantorů (včetně pana faráře a jeho dcery jako zpěváků), tzv. Kantorei Weiden a orchestr, ve kterém hrál i pan děkan Slenska na violu.

Dvě hodiny utekly jako voda a koncert za ovací vestoje skončil. Po vřelém rozloučení jsme odjížděli plni dojmů a pocitu krásně stráveného nedělního dne. Obdiv bych také chtěla vyjádřit dětem, které jely s námi, že krásně zvládly tak náročný program. A dokonce si odvezly dáreček, který si vyrobily na památku. Mě zbyla zelená vstupenka na nezapomenutelný koncert.

Jsem ráda, že jsem mohla jet a poznat, jak to chodí „na druhé straně kopce“ a poznat spoustu zajímavých lidí, kteří vykonávají spoustu dobrých věcí pro druhé a umí se o to i podělit.

Bohu díky. Těším se znovu na setkání

Ivana Králová

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Dětský církevní den v Marktredwitz

Již po třetí jsme dostali unikátní příležitost zúčastnit se s dětmi z našich farností Dětského církevního dne v Marktredwitz. Tato událost se koná jednou za dva roky a je určena dětem ve věku 7-13 let. Letošní téma znělo „Daniel, lví srdce.“  Církevního dne konaného v neděli 16.10. na půdě Gymnázia  v Marktredwitz, se zúčastnilo přes 250 dětí z Německa a 150 z Čech.

Z Tachova byl vypraven autobus, který nabíral děti i v Mariánských Lázních a v Chebu. Jiným autobusem zase přijely děti z NO Plzeň. Autobus jsme plně obsadili a ve větší míře než dříve jsme se snažili přiložit ruce k dílu. Přítomní rodiče dětí se snažili překládat ve skupinách a i jinak pomáhat při aktivitách.

Celý program začal v 9 hodin společnými písněmi, krátkou dětskou bohoslužbou s dramatickým příběhem líčícím život Daniela. Děti pak byly rozděleny do skupin tak, aby  byly  české i  německé děti pohromadě  a hrály seznamovací hry, skládaly domino o právě sehraném příběhu, vyráběly „modlitební motanici.“ Po obědě ve skupinách se mohly vydovádět v tělocvičně a vyzkoušet mnoho aktivit v ulici her. Poté následovalo pokračování příběhu o Danielovi a další aktivity a vyrábění ve skupinách. Děti si vyzkoušely vypískovat obrázek lva, který si na památku přivezly domů. Společný den byl ukončen poslední částí příběhu o Danielovi, písněmi a modlitbami.

Byl to požehnaný den plný zážitků nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. Díky Bohu a německým bratřím, kteří tuto akci tak precizně zorganizovali.

Zuzana Kalenská

_______________________________________________________________________________________________________

Letní tábor na husitské faře

Mariánskolázeňské lesy a parky po roce ožily hlasy veselých dětí se zvoláním „Za Narnii! Za Aslana!“ Na husitské faře se s přispěním města Mariánské Lázně opět konal letní křesťanský tábor.

Celotáborová hra se letos inspirovala dějem knihy Lev, čarodějnice a skříň z cyklu Letopisy Narnie od C. S. Lewise. Tento fantastický příběh nabízí náměty na spoustu her, ale plyne z něho i poučení o lásce k přátelům a bližním a důležitosti spolupráce mezi jednotlivci, vedoucí k velkým úspěchům. I proto znělo heslo letošního tábora „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo  položí život za své přátele.“(J 15,13)

Táborníci se rozdělili do čtyř skupin a pod dohledem svého dospělého patrona plnili různé úkoly, které byly zaměřeny na mrštnost, obratnost, ale i paměť, všímavost a spolupráci. Hry byly hrány s důrazem na fair-play a s účelem pobavit sebe a své přátele, ne pouze s vidinou vítězství.

Během tábora sice párkrát zapršelo, ale po většinu času počasí přálo a slunce svítilo, což bylo oceněno zejména během celodenního výletu do Tachova a okolí, kde děti navštívily záchrannou stanici pro zvířata, rozhlednu Vysoká a Tachovský zámek.

Po týdnu plném dobrodružství a zážitků se táborníci i vedoucí s táborem opět na rok rozloučili, sice unavení, ale šťastní a se spoustou hezkých zážitků. Loučení však nebylo smutné, protože s mnohými dětmi se pravidelně setkáváme i během školního roku.

Fotografie z táborového dění si můžete prohlédnout na http://www.ccsh-ml.wz.cz/Galerie.htm  Karel Denk ml.

___________________________Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://img24.rajce.idnes.cz/d2401/13/13100/13100381_34df29caf7f25c5c57079cb1078a3e56/images/P8038707.jpg?ver=3___________________________

 

 

„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“ Přísloví 3,5

 

Moji milí, sestry a bratři,

milost Vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.

Myslím na Vás v modlitbách a vyprošuji Vám pokojný čas roku 2016, požehnaný

bohatstvím dobré vůle, lásky, víry i zdraví. Ať se Vám daří každé dobré dílo, jímž

se podílíte na uskutečňování hodnot Božího království v tomto světě.

 

Dovoluji si Vás  pozvat na výroční shromáždění naší náboženské obce, které se koná

v neděli 28. února ve 14,30 h v kapli na faře v ul. B. Němcové 5.  Zahájíme

bohoslužbami (dopoledne nejsou), společně zhodnotíme práci v naší náboženské obci

za minulý rok a prohovoříme společné plány na rok příští.

 

Zvu Vás i na všechny pravidelné aktivity naší náboženské obce:

Bohoslužby se konají každou neděli v 9.30 hodin v kapli na faře

Angličtina hrou pro dospělé – úterý v 9,30h

Angličtina hrou s etickou výchovou pro děti středa v 15h

Biblická hodina pro seniory v penzionu v Úšovicích v klubovně v 6. patře v 18 h 1. čtvrtek

v měsíci

Biblické vyučování pro  děti  - pátek v 14,30 h na faře

Modlitba a meditace Taizé - poslední sobota v měsíci v 19h v kapli na faře

Ekumenická modlitba za město - 1. středa v měsíci na evangelické faře v 19h

 

Připravujeme:

Přípravný večer Světového dne modlitebpromítáním a povídáním o Kubě pana Jindřicha

Turka z Chebu v Klubu Sofia 25. února v 18 h

Světový den modliteb – v pátek 4. března v 18h  na evangelické faře na Lidické ulici –

program z Kuby

Setkání rodin v Železné Rudě – 18. - 23.7. Přihlášky a informace na tel. 736 285 946 .

Letní příměstský tábor pro děti ve věku 7-14 let – termín: 1. - 7.8.2016. Přihlášky a informace

na tel. 737 918 084.

 

Klubové večery Klubu Sofia v přízemí fary: Krásy Božího stvoření, přednášky, výstavy

apod. Program sledujete na www.ccsh-ml.wz.cz nebo ve vývěsce před farou.

 

V příloze vám přikládáme složenku k zaplacení příspěvku na hospodaření církve.

Připomínáme, že minimální částka na jednoho příslušníka církve činí 400,-Kč ročně.

Za případné dobrovolné zvýšení předem děkujeme. (Platbu si můžete rozložit do více

splátek, případně můžete platit v hotovosti na faře.

Se svými žádostmi o službu církve (křest, svatba, zpověď, návštěva nemocného,

rozhovor, pohřeb, výuka dětí apod.), se můžete obracet osobně na faru, telefonicky i

na

e-mail: vladimira.belunkova@tiscali.cz

 

Modlím se za Vás všechny a těším se na každé setkání s Vámi!

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, kéž střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši!

 

Se srdečným pozdravem                                                  Vaše farářka Vladimíra Bělunková

V Mariánských Lázních 10.2.2016

______________________________________________________________________________________________________

 

20.listopadu proběhlo v rámci duchovní péče o děti adventní vyrábění. Pan Vlásenko společně s dětmi vyráběli vánoční a adventní svícny. Fotografie jsou k shlédnutí v sekci „Galerie“.

______________________________________________________________________________________________________

29.listopadu proběhl v naší náboženské obci křes Martinky a Aličky Králových. Fotografie jsou k shlédnutí v sekci „Galerie“.

____________________________________________________________________________________________________

Výstava domácích betlémů je hojně navštěvovaná dětmi ze základních škol a mateřských škol. Fotografie jsou k shlédnutí v sekci „Galerie“.

 

 

V neděli 8.11.2015 jsme oslavili Stříbrnou svatbu manželů Vlásenkových. Fotografie jsou k shlédnutí v sekci „Galerie“.

 

 

Diecézní setkání rodin se uskutečnilo v sobotu 19. září 2015 v Mariánských Lázních. Byl to den naplněný rodinou pobožností, vyráběním, společným jídlem i úkolovku s biblickými tématy, která nás dovedla až na Prelátův pramen. Tam děti s radostí využily lanového centra i dalších dřevěných prolézaček a rodiče měli více času na povídání. Závěrem jsme opekli vuřty a přijali požehnání na cestu. Díky Bohu za tento požehnaný čas naplněný radostí. (ZK)

 

 

 

 

 

 

Mariánskolázeňský tábor – tentokrát v Africe

 

Na husitské faře se s přispěním města Mariánské Lázně po roce konal příměstský tábor pod již tradičním vedením Bělunkovi-Chytilovi-Kalenští. Osvědčená skupina vedoucích opět připravila pro děti nezapomenutelný zážitek.

 

Minulý rok se začala psát novodobá historie táborů v Mariánských Lázních. Po tomto úspěchu se počet malých táborníků rozrostl ze 13 na 24. Několik táborníků s sebou letos vzalo i své sourozence.    

 

Pod zkušeným vedením tachovské farářky Zuzky Kalenské měly děti sice možnost se během celotáborové hry inspirované životem Alberta Schweitzera dostatečně vyřádit, ale také si připomenout biblické příběhy a základní křesťanské zásady. Což je dobrá tradice křesťanských táborů.

 

Výběr tématu byl určen faktem, že letos má Albert Schweitzer výročí 50 let od své smrti (či 140 let od svého narození).  Život tohoto výjimečného muže je dobré si připomenout, třeba táborovou hrou, zaměřenou například na pomáhání si navzájem.

 

Malí táborníci mezi sebou soutěžili rozděleni do čtyř skupin po šesti dětech. Každá z těchto skupin měla svého dospělého patrona, který nad nimi držel ochrannou ruku nebo spíše oko. Tyto soutěže byly zaměřeny na rychlost, přesnost, vytrvalost, myšlení i na prosté odreagování.

 

Je dobré vidět, že tradice letních křesťanských táborů se vrací a doufáme, že se příští rok znovu shledáme pod jednou střechou, třeba i ve větším počtu.

 

 

Karel Denk, srpen 2015

V případě zájmu další fotografie naleznete zde http://www.ccsh-ml.wz.cz/Galerie.htm

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: P8025358

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: P8055708

 

V termínu 1.8.-9.8. opět připravujeme Dětský příměstský tábor. Bližší informace na faře.

Přihlášky přijímáme už teď. Srdečně zveme!